logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

imagesW terminie od 29 sierpnia 2013 r. do 11 października 2013 r. przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem dotacji na rozwój działalności mogą starać się o dotację w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 B  są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa:

  • prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, Wyjątek stanowią projekty realizowane przez mikro- i małych przedsiębiorców z zakresu e-usług, wsparcia wdrażania ICT w przedsiębiorstwach oraz zapewnienia szerokiego dostępu i wykorzystania technik ICT dla MŚP, platformy na poziomie regionalnym i lokalnym, dla których minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 12 miesięcy (zgodnie z linią demarkacyjną),
  • realizujące inwestycje na terenie województwa podkarpackiego,
  • mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób prawnych) lub mające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Maksymalna wielkość dofinansowania w wynosi do 55% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna kwota wsparcia – 10 tys. PLN;
Maksymalna kwota wsparcia – 500 tys. PLN.

Minimalna wartość projektu – 20 tys. PLN wydatków kwalifikowanych;
Maksymalna wartość projektu do 8 mln PLN wydatków kwalifikowanych.

Wnioski należy składać w godzinach od 8:00 do 15:30 w Punkcie Przyjmowania Wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można pod numerami telefonów (017) 747 6100, (017) 747 6144, (017) 747 6156, (017) 747 6137.

Ogłoszenie o konkursie: http://rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2725