Fundusze Europejskie Województwa Podkarpackiego

Logo Funduszy Europejskich

Logo Podkarpackiego. Symbol abstrakcyjny, nawiązuje do lotnictwa, nowoczesnej technologii i przyrody

 Flaga Unii Europejskiej. Niebieskie tło z dwunastoma gwiazdkami w kolorze złotym

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

""  ""  ""  ""  ""  ""  ""

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Fundusze Europejskie Podkarpackie (https://www.facebook.com/gpirzeszow) w serwisie Facebook (dalej „fanpage”).


 I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych osób, jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów dalej „Administrator” (zwana dalej „Administratorem”).
Osoba wyznaczoną do kontaktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach zbioru danych osobowych jest Administrator danych osobowych.

Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Małgorzata Krysińka-Żmuda - Inspektor Ochrony Danych
punkt kontaktowy: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
tel.: 17 747 67 09
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


II. Kategorie osób, których dane są przetwarzane
Niniejszym informuję, że Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
•    dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
•    opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
•    udostępniły którykolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u na swoim profilu,
•    wysłały wiadomość prywatną do administratorów fanpage poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.
III. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe osób określonych w pkt II przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
w następujących celach:
•    prowadzenia fanpage pod nazwą Fundusze Europejskie Podkarpackie, na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc., polegającym na informowaniu o naborach środków pochodzących z funduszy Unii Europejskich oraz o szkoleniach i spotkaniach informacyjnych organizowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.
•    komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości lub poprzez opublikowanie swojego komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u Administratora)
•    analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a,
•    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez okres do czasu cofnięcia zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO),
Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa,

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obserwowania fanpage’a Administratora.
IV. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następujące dane:
•    podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko lub/i nick internetowy) w zakresie opublikowanym przez Państwa na własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
•    dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook,
•    zdjęcie profilowe,
•    informacje, które dostarczą Państwo na swój temat Administratorowi np. poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcje na posty, treść dodanych komentarzy lub publikowanie na naszym fanpage’u zdjęcia,
•    anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), zawierającym niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.
V. Odbiorcy danych
Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe:
•    organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
•    właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook, a dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy,
•    osobom odwiedzającym portal Facebook (osobom zainteresowanym publikacjami).
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
VII. Okres przechowywania danych
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
•    dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
•    dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
•    dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,

W związku ze specyfikacją portalu Facebook informacje o osobach obserwujących fanpage, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
Państwa dane, które przetwarzane będą w ramach zamieszczanych przez Państwa komentarzy na profilu Fundusze Europejskie Podkarpackie, będą dostępne w serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub Administratora profilu Fundusze Europejskie Podkarpackie. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.
VIII. Państwa prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu:
•    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
•    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
•    prawo do usunięcia danych,
•    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
•    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
•    prawo do przenoszenia danych,
•    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. 22 531 03 00 - gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
IX. Informacje o źródle danych
Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook, Inc., z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.
X. Pozostałe informacje.
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.