logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Podkarpacka Izba Gospodarcza ogłasza XXIV nabór do projektu PODMIOTOWY SYSTEM FINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH – SUBREGION „SK”.
Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 2 stycznia do 15 stycznia 2019 r. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.


Wsparcie  w  ramach  projektu  skierowane  jest  wyłącznie do    mikro-,  małych  i  średnich przedsiębiorców, spełniających kryteria określone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracowników.

Limity wydatkowania środków przypadającena przedsiębiorstwo oraz pracownika:
a)mikroprzedsiębiorstwo–limit 16 000,00 PLN (słownie: szesnaście tysięcy czterysta złotych) limit na pracownika 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych);
b)małe przedsiębiorstwo–limit 40000,00 zł(słownie: czterdzieścitysięcy złotych),  limit  na pracownika: 8 000,00 (słownie:osiem tysięcy złotych);
c)średnie przedsiębiorstwo–limit 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) –limit na pracownika: 8 000,00 (słownie: osiem tysięcy złotych).

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
a)mikroprzedsiębiorstwo–podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
b)małe przedsiębiorstwo –podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
c)średnie przedsiębiorstwo-podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy osoby z grup priorytetowych, tj.:
>>kobiety
>>osoby w wieku 50+
>>osoby o niskich kwalifikacjach
>>osoby niepełnosprawne

Zwracamy szczególną uwagę, aby przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych zapoznać się z Regulaminem
Regulamin rekrutacji i zasady uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie internetowej http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/755-baza-uslug-rozwojowych-podkarpacka-izba-gospodarcza-oglasza-xxiv-nabor-do-projektu-podmiotowy-system-finansowania-uslug-rozwojowych-subregion-sk