logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o ogłoszeniu I naboru formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.


Projekt jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego (powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, przeworski, lubaczowski) oraz pracowników tych przedsiębiorstw, wykonujących pracę na terenie subregionu przemyskiego.

W ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych” można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe (m.in. szkolenia, studia podyplomowe) dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.
Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza usług rozwojowych od firm z całego kraju, w której znajdują się usługi o charakterze szkoleniowym i doradczym takie jak np. szkolenia, studia podyplomowe, e-learning, kursy zawodowe, egzamin, doradztwo, mentoring, coaching oraz inne, dzięki którym pracownicy przedsiębiorstw mogą rozwijać swoje kompetencje.

Wsparcie w ramach projektu jest ukierunkowane w szczególności na:
a)    pracownikach powyżej 50 roku życia,
b)    pracownikach o niskich kwalifikacjach (ISCED 3 - wykształcenie maksymalnie na poziomie ponadgimnazjalnym),
c)    usługi prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji.

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego pracownika wynosi 8 000 zł, natomiast poziom dofinansowania (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) może wynieść nawet 80%.

Formularze zgłoszeniowe w ramach I naboru do projektu można składać od 18.07.2018 do  07.08.2018

Projekt pt. „Fundusz Usług Rozwojowych - wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2014-2020.

Przedsiębiorców zainteresowanych projektem zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 18 lipca br. o godz. 11.00, w Przemyślu w siedzibie Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie
www.funduszuslugrozwojowych.parr.pl
Biuro projektu:
ul. ks. Piotra Skargi 7/1, 37-700 Przemyśl
tel. (16) 633 63 88 wew. 2 lub 3

w załączniku ulotka projektu

Załączniki:
Pobierz plik (FUR_PARR_ulotka.pdf)FUR_PARR_ulotka.pdf[ ]580 kB