logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

pakiet miast srednichCentrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 – Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach. Dotację można przeznaczyć na zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania i/lub zakup nowych trolejbusów wyposażonych w niezależnie elektrochemiczne źródło zasilania wraz z niezbędną infrastrukturą. O dofinansowanie mogą się ubiegać nie tylko miasta wojewódzkie i ich obszary funkcjonalne  ale także miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w dni robocze w terminie od 14 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulaminu konkursu i dokumentów aplikacyjnych, dostępne są na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs www.cupt.gov.pl