logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zapraszamy do IV dodatkowej edycji rekrutacji do projektu Biznes Inicjator. Termin przyjmowania zgłoszeń: od 19 września do 2 października 2017 roku.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo podkarpackie, nie zarejestrowanych jako przedsiębiorcy i nie prowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należących do jednej z poniższych grup tj.:
• osoby w wieku powyżej 50 roku życia
• długotrwale bezrobotni
• kobiety
• niepełnosprawni

Jednocześnie Uczestnik Projektu obligatoryjnie musi spełniać następujące kryterium – posiadać co najmniej troje dzieci do 18 roku życia.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość otworzenie własnej działalności gospodarczej:

• Wsparcie szkoleniowo-doradcze;
• Dotacja inwestycyjna w wysokości do 23 300 zł;
• Wsparcie pomostowe w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, materiały szkoleniowe, wyżywienie podczas szkoleń.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Szczegółowe informacje dostępne:

Biuro Projektu
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 86 76 290, 17 86 76 258, 17 86 76 275, 17 86 76 222

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w pok. 311,

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej w zakładce Pobierz dokumenty IV Edycja:  http://www.biznes-inicjator.pl/materialy-do-pobrania