logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Pożyczka udzielana jest z przeznaczeniem na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez:

- osoby bezrobotne, które ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego;

- osoby bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat i zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego.

I. PODSTAWOWE PARAMETRY

Wartość pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 80 000 zł.

Maksymalny okres spłaty pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 84 miesiące od momentu jej uruchomienia, tj. dnia uruchomienia jakiejkolwiek kwoty.

Maksymalna karencja w spłacie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi 12 miesięcy od dnia jej uruchomienia.

 

 

Instytucja finansująca ten produkt: