logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Już wkrótce Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie realizować dwa projekty, w ramach których można uzyskać dotacje na założenie działalności gospodarczej.
 

Pierwszy z projektów zatytułowany „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości'' adresowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:
1.    osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
2.    osoba zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego) 
3.    osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)
4.    osoba będąca w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • kobiety,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w wieku od 50 roku życia.

Drugi z projektów zatytułowany „Czas na przedsiębiorcze kobiety” adresowany będzie wyłącznie do kobiet spełniających łącznie następujące kryteria:
1.    osoba bezrobotna lub bierna zawodowo
2.    osoba zamieszkała na obszarze województwa podkarpackiego (według Kodeksu Cywilnego)
3.    osoba w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat)

Uczestnikami projektu mogą być jedynie osoby zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego.

Formy wsparcia zaplanowane w projektach:
1.    Szkolenie z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej (40 godzin)
2.    Indywidualne doradztwo w zakresie opracowania biznes planu (6 godzin/uczestnika)Projekty będą realizowane w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
3.    Wsparcie finansowe (jednorazowa dotacja inwestycyjna) w wysokości  23 000 zł (80 dotacji  w ramach projektu „Własna firma - Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości'' oraz 74 dotacje w ramach projektu „Czas na przedsiębiorcze kobiety”).
4.    Finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1600 zł/miesiąc (przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności)
5.    Wsparcia doradcze po zarejestrowaniu działalności gospodarczej dotyczące bieżącego prowadzenia firmy

Każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewniony zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i doradztwo, a  podczas szkolenia posiłek oraz materiały szkoleniowe.

Nabór uczestników do udziału w ww. projektach będzie prowadzony w dwóch edycjach. Rekrutacja uczestników w ramach edycji pierwszej prowadzona będzie we wrześniu br., natomiast w ramach edycji drugiej  w kwietniu 2017 r.

Końcem miesiąca sierpnia br. udostępniony zostanie Regulamin rekrutacji uczestników projektu, w tym wzór formularza rekrutacyjnego (zgłoszeniowego) do projektu. Dokumenty powyższe a także Regulamin przyznawania środków finansowych są obecnie w trakcie opracowywania.


Projekty będą realizowane w ramach Działania 7.3 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Bardziej szczegółowe informacje o powyższych projektach oraz wzory dokumentów zostaną zamieszczone na stronie www.parr.pl w zakładce Projekty