logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Przez dwa tygodnie do 14 kwietnia można zgłaszać uwagi do projektu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w obszarze rynku pracy.

Dnia 25 marca 2015 odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, które otworzył wiceminister infrastruktury i rozwoju Waldemar Sługocki.

 Minister Rolnictwa zmienił rozporządzenie z 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.