logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

poirNadeszła ta chwila Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw” „Poddziałania 1.1 1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wśród działań przewidzianych do uruchomienia jeszcze w tym roku jest pilotaż wsparcia dla tzw. startupów (Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów) 

Celem nowelizacji ustawy o niektórych formach działalności innowacyjnej jest określenie zasad udzielania kredytu technologicznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dnia 31 marca br. projekt ustawy trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Uwagi do ww. dokumentu można składać do 15 kwietnia 2015 r.

Wkrótce rusza projekt E-pionier z alokacją 100 mln, dzięki któremu młodzi, zdolni programiści będą wymyślać rozwiązania, służące nam wszystkim.

Unia Europejska stawia na współdecydowanie mieszkańców, przedsiębiorców i władz o projektach inwestycyjnych realizowanych w gminie czy mieście.