logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

W dniach 16.04.2015 do 24.04.2015 będzie prowadzony nabór w trybie pozakonkursowyn skierowany do Powiatowych Urzędów Pracy wojewóztwa podkarpackiego, który ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż bez pracy, w tym przede wszystkim osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzeż NEET).

Minister Infrastruktury i Rozwoju podpisała Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Do końca marca można składać wnioski w ramach Akcji 2 (Partnerstwo Strategiczne) z Programu Erasmus Plus. Zachęcamy do zapoznania z dokumetami.