logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Dnia 9 kwietnia 2015 roku dwie rządowe instytucje - Agencja Rozwoju Przemysłu i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały list intencyjny dotyczący wsparcia innowacyjnych projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa. 

 

Celem podpisanego porozumienia jest zwiększenie innowacyjności w gospodarce poprzez zapewnienie przedsiębiorcom kompleksowej ścieżki finansowania: od badań i prac badawczo – rozwojowych do wprowadzenia produktu na rynek. Przedsiębiorcy, którzy przeszli przez fazę B+R, która jest przedmiotem zainteresowania NCBR, mogą się ubiegać o wsparcie kapitałowe oferowane przez ARP bądź ARP Venture. Takie rozwiązanie stanowi wzbogacenie dostępnej dotychczas oferty finansowania innowacyjnych przedsięwzięć.

Więcej informacji:

www.arp.pl