logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Celem nowelizacji ustawy o niektórych formach działalności innowacyjnej jest określenie zasad udzielania kredytu technologicznego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Dnia 31 marca br. projekt ustawy trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Uwagi do ww. dokumentu można składać do 15 kwietnia 2015 r.

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 kredyt technologiczny był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Był on udzielany jednak przez banki komercyjne. Z kolei w latach 2014-2020 instrument ten będzie kontynuowany przez Ministerstwo Gospodarki, pod nazwą Kredyt na innowacje technologiczne - w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).
Projekt nowelizacji ustawy przystosowuje jej przepisy do zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Instytucją Wdrażającą w ramach poddziałania - Kredyt na innowacje technologiczne będzie realizowany Bank Gospodarstwa Krajowego.
Więcej informacji:
www.mg.gov.pl