logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przygotowany został w oparciu o zatwierdzony w dniu 17 grudnia 2013 r. pakiet legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Umowę Partnerstwa, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r. W trakcie prac nad projektem uwzględnione zostały zapisy dokumentów unijnych i krajowych o charakterze strategicznym, jak również Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020.

Mając na względzie powyższe oraz zasadę partnerstwa i szerokiej partycypacji instytucjonalnej i obywatelskiej zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących projektu RPO WP 2014-2020.

Spotkania odbędą w następujących lokalizacjach i terminach:

• Przemyśl - 6 lutego 2014 r. - Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Plac płk. Berka Joselewicza 1, sala audiowizualna, godz. 11:00;

• Krosno - 13 lutego 2014 r. - Kampus Politechniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia; godz. 11:00

• Tarnobrzeg - 20 lutego 2014 r. - Zamek Dzikowski, ul. Sandomierska 27, godz. 11:00;

• Rzeszów - 27 lutego2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, sala audytoryjna, godz. 9:00 panel dla jednostek samorządu terytorialnego, godz. 13:00 panel dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, szkół wyższych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa nie później niż dwa dni przed spotkaniem pod numerem telefonu 17 860 67 73, 17 747 65 19.

Projekty dokumentów dostępne są w zakładce RPO WP 2014 - 2020. 

Załączniki:
Pobierz plik (Program Przemyśl.pdf)Program spotkania - Przemyśl[ ]403 kB