logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

plbyua 1st callStrona internetowa Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 działa już w narodowych wersjach językowych. Od 20 grudnia 2016 r. wszystkie informacje związane z nowym Programem będą dostępne na stronie www.pbu2020.eu/pl.

 

Przypominany o trwającym naborze wniosków. Nabór otwarty jest na wszystkie cele tematyczne Programu: Dziedzictwo, Dostępność, Bezpieczeństwo i Granice oraz wszystkie ich priorytety. Wartość środków przeznaczona na ten nabór to 80,17 mln EUR. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść pomiędzy 100 000 a 2 500 000 EUR.

W tym naborze projekty składane będą w ramach procedury dwustopniowej. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący złożą wstępne koncepcje projektów (ang. Concept Note) zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci wiodący zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu (ang. Full Application Form), które podlegać będą dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

 

Koncepcje projektów mogą być składane do dnia 31 grudnia 2016 r. (włącznie).