logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutację do projektu "Zmiana szansą na zatrudnienie na Podkarpaciu” – Ścieżka A (dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Do udziału w projekcie mogą aplikować osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
• w wieku 15 -29 lat;
• zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego);
• bierne zawodowo, nie pracujące, nie zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, nie poszukujące pracy, w tym niepełnosprawne;
• nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym;
• nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do projektu;
• które nie podlegają szczegółowym wyłączeniom podanym w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie (Ścieżka A lub Ścieżka B);
• które dostarczą do biura projektu w terminie trwania naboru dokumenty rekrutacyjne.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą w terminie od 01.08.2016r. do 05.08.2016r. w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00
W ramach Ścieżki A będzie można uzyskać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własne firmy oraz finansowe wsparcie pomostowe wypłacane co miesiąc przez okres 6-ciu miesięcy. W ramach ścieżki A oferujemy także: ustalenie indywidualnego planu działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia i doradztwo z zakładania firmy i przygotowania biznes planu i doradcze wsparcie pomostowe.
Miejsce składania dokumentów i kontakt:
Biuro projektu - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Słowackiego 24/56, VI piętro, 35-060 Rzeszów

W okresie sierpień-październik 2016r. będzie prowadzona rekrutacja do Ścieżki B (dla osób zainteresowanych szkoleniami zawodowymi i stażami)
W ramach Ścieżki B będzie można zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez udział w stażach (za udział w stażu przewidziane jest stypendium),, a także nabyć nowe kwalifikacja zawodowe dzięki szkoleniom zawodowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, (szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego Ministra). W ramach Ścieżki B oferujemy także: ustalenie indywidualnego planu działania, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiednej osoby.

Zapraszamy do kontaktu!
Szczegółowe informacje na temat uczestnictwa w projekcie, składania dokumentów rekrutacyjnych udzielają:
Barbara Jakimiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Monika Gawle, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 17 55 55 016
kom.: 510 964 909
dokumenty do pobrania znajdują się na stronie www.fundacjatarnowskiego.pl projekt „Zmiana szansą za zatrudnienie na Podkarpaciu”