logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Międzynarodowe Programy KształceniaWięcej międzynarodowych programów studiów, bogatsza oferta edukacyjna w językach obcych oraz sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29  lipca 2016 r.

 

Program zakłada trzy formy aktywności w edukacji na poziomie wyższym:

  1. realizację programów kształcenia w językach obcych, która ma być skierowana zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców,
  2. wsparcie realizacji międzynarodowych programów studiów
  3. oraz organizację w Polsce międzynarodowych szkół letnich.

Dzięki projektom wyłonionym w konkursie na polskie uczelnie trafią wykładowcy z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

 

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe bez ograniczenia co do ich wielkości.

Wartość pojedynczego projektu jest uzależniona od wielkości uczelni i może wynosić od 1,5 mln do 5 mln zł. Na jednego uczestnika przewidziano dotację sięgającą maksymalnie 30 tys. zł.

Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29  lipca 2016 r

 

Składane projekty powinny obejmować cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. 

 

„Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą realizowane w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.ncbir.pl