logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Ogłoszono nabory na działania finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Już w niedługim czasie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy będzie można składać wnioski w ramach następujących działań:

9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych

8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie

9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, RPO Podkarpackiego

8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie

 Więcej informacji na temat ogłoszonych konkursów oraz regulaminy można znaleźć pod adresem funduszeeuropejskie