logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem konkursu jest wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.

O dofinansowanie mogą się starać podmioty lecznicze, które posiadają umowę z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Alokacja na konkurs wynosi: 40 mln zł, przy czym maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 1 000 000 PLN.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia,

Departament Funduszy Europejskich

ul. Miodowa 15, 00‐952 Warszawa

Po szczegółowe informacje na temat konkursu zapraszamy na stronę Ministerstwa Zdrowia (kliknij)