logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję".

W ramach Etapu I działania 1.4 POPW dofinansowanie mogą uzyskać projekty obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej.

Koszty kwalifikowalne obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy2 prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Etapu I należy złożyć w terminie: od 20 października do 30 grudnia 2015 r.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 5 000 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 100 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (kliknij)