logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Dnia 3 lipca Minister Infrastruktury i Rozwoju (Pani Maria Wasiak) zatwierdziła horyzontalne wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Wytyczne te regulują ogół kwestii związanych ze wsparciem projektów rewitalizacyjnych: w regionalnych programach operacyjnych, w krajowych programach operacyjnych, w programach w których wykorzystane będą instrumenty finansowe.

Wytyczne znajdują się pod adresem poniższego linku:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/