logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Komitet Monitorujący program Interreg Europa zdecydował o terminie pierwszego naboru wniosków, który trwać będzie od 22 czerwca do 31 lipca 2015 r.

Obowiązujące dokumenty, w tym wzór listu poparcia, zostaną opublikowane na stronie programu: http://www.interreg4c.eu/

 

POMOC DORADCZA WSPÓLNEGO SEKRETARIATU:

Wspólny Sekretariat Techniczny jest dyspozycji wnioskodaców - konsultuje pomysły na projekt za pomocą Project Idea Feedback Form, dostępnego na stronie:

http://www.interreg4c.eu/interregeurope/assistance/

Pisemne konsultacje w ramach pierwszego naboru wniosków są świadczone przez WST do 3 lipca br. Zainteresowani składaniem wniosków mogą skorzystać z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów z Sekretariatu.

 

INFORMACJE PO POLSKU:

Na stronie MIiR są dostępne m.in. prezentacje ze spotkań, ulotki, w tym wybrane pojęcia używane w programie (np. instrument polityki, grupa interesariuszy, status prawny partnera itp.) :

http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/interreg-europa/

Na ww. stronie zamieszczona zostanie także polska wersja językowa podręcznika programu (dokument pomocniczy, o charakterze roboczym).