logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Do 2020 MPiPS przeznaczy 370 mln na stworzenie dziennych domów seniora. Planowane jest, że powstanie bądź zostanie doposażone około 100 placówek (ok. 20 miejsc dla seniora każda).

Program jest skierowany do osób bez pracy w wieku 60+. Osoby takie będą mogły spędzić w dofinansowanych domach seniora min. 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Będą one kompleksowo wyposażone (biblioteka, sprzęt RTV, komputery z dostępem do internetu itp) a ponadto będzie możliwość skorzystania z ciepłych posiłów.  

O dofinansowanie mogą sie starać jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Przedsięwzięcia będą realizowane na podstawie rocznych umów.  Od jednostek samorządu terytorialnego wymagany jest wkład własny w wysokości nie mniejszej niż 20% całkowitego kosztu projektu. 

Więcej informacji:

www.mpips.gov.pl