logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy instrument finansowy w ramach którego wsparcie jest przeznaczane na udzielanie preferencyjnych pożyczek na sfinansowanie rozwoju bądź uruchomienia działalności gospodarczej przez kobiety.

Obecnie fundusz ma charakter pilotażowy, gdyż swoim zasięgiem obejmuje po 6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysokim bezrobociem z 8 województw. Głównym celem funduszu jest wspieranie aktywizacji zawodowej kobiet oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy. 

Więcej informacji:

www.parp.gov.pl