logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zarząd Wojewóztwa ogłosił nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

w następujących dziedzinach:

  • Aktywna integracja.
  • Edukacja przedszkolna i ogólna,
  • opieka nad dziećmi do lat 3.
  • Kształcenie zawodowe, w tym podnoszenie kompetencji osób dorosłych.
  • Przystosowanie przedsiębiorców i pracowników do zmian.
  • Rynek pracy, w tym samozatrudnienie.

 

Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 przyjmowane będą w terminie od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 15 lipca 2015 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości składania wniosków o wpis do Wykazu oraz wzory formularzy dla poszczególnych dziedzin znajdują się na stronie www.rpo.podkarpackie.pl