logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy? (linki zewnętrzne)

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

power miniNarodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wnioski o dofinansowanie będzie mozna składać od 22 czerwca do 22 lipca 2015.

 

O dofinansowanie mogą starać się:

  • szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne), kształcące co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych,    
  • grupy uczelni pod przewodnictwem lidera.

 

Projekty możliwe do realizacji mogą obejmować m. in.

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających  na  aktualne  potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • działania   włączające   pracodawców   w przygotowanie  programów  kształcenia  i  ich realizację,
  • wysokiej jakości programy stażowe
  • certyfikowane  szkolenia  i  zajęcia  warsztatowe kształcące kompetencje,
  • dodatkowe  zajęcia  realizowane  wspólnie  z pracodawcami,
  • dodatkowe  zadania  praktyczne  dla  studentów realizowane   w   formie   projektowej,   w   tym   w ramach zespołów projektowych,
  • wizyty studyjne u pracodawców

 

Dofinansowanie może być przyznane na realizację projektów obejmujących wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

 

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa na stronie www.ncbir.gov.pl