logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Spotkanie organizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz sieć Enterprise Europe Network odbędzie się 21 kwietnia 2015 w Warszawie.

Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorstw małych i średnich, w tym także start-upów i spółek typu spin-out, oraz innych podmiotów (parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, klastry i inne organizacje skupiające podmioty z sektora MŚP), które są zainteresowane aplikowaniem o środki z programu Horyzont 2020. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane ogólne informacje dotyczące programu Horyzont 2020, jak i inne działania wspierające. W ramach spotkania zaplanowano również część warsztatową dedykowaną dwóm instrumentom – Fast Track to Innovation i Instrument MŚP.

Więcej informacji:

www.kpk.gov.pl