logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania: „Usługa najmu pomieszczeń biurowych na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu”


Szczegóły w zaproszeniu do złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia: 30.08.2017 r. do godz. 10.00 drogą pocztową na adres Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Biuro Informacji o Funduszach Europejskich  al. Ł. Cieplińskiego 4,  35-010 Rzeszów, w zamkniętej opisanej kopercie.
1.    W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.
6.  Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.


Dodatkowych informacji udziela:
Damian Pałys,
tel.: 17 773 60 19

Załączniki:
Pobierz plik (Formularz oferty.doc)Formularz ofertowy[ ]193 kB
Pobierz plik (Zaproszenie najem.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty[ ]459 kB