logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

 Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania usługa tłumaczenia na potrzeby spotkania pn. „Szkolenie z rozliczania PL-BY-UA”.

Termin realizacji zamówienia został zmieniony na 21-22 grudnia 2016 r. Szczegóły w zaproszeniu do złożenia oferty.

 1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
2. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.
4. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz sposób przygotowania oferty został przedstawiony w Zaproszeniu do złożenia oferty.
6.  Proponowaną kwotę brutto należy podać na załączonym formularzu oferty.

Dodatkowych informacji udziela:

Damian Dydyk

tel 17 747 64 88

Załączniki:
Pobierz plik ([2016.12] - 02- ZAPROSZENIE TŁUMACZ PL-BY-UA.pdf)Zaproszenie do złożenia oferty[ ]378 kB
Pobierz plik ([2016.12] - 03 - FORMULARZ TŁUMACZ PL-BY-UA.doc)Formularz oferty[ ]88 kB