logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podał do publicznej wiadomości Listaę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-011/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3

Poniżej wykaz operatorów, którzy będą oferować dla osób powyżej 29 roku życia dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gosdodarczej.

Lp. Nazwa operatora Tytuł projektu

Ostateczni odbiorcy wsparcia

(powiaty)

Termin naboru Kwota dotacji Wsparcie pomostowe
1. ISS Projekt Sp. z o.o. Postaw na samozatrudnienie! kolbuszowski, jasielski, strzyżowski, leżajski, niżański

styczeń/luty 2018 r.

czerwiec/lipiec 2018 r.

(2 nabory)

24500 zł 1850 zł przez 12 m-cy
2. Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Czas przedsiębiorczości – II edycja niżański, kolbuszowski, leżajski, przeworski październik 2017 r. 24000 zł 1800 zł przez 12 m-cy
3. Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. 72 nowe firmy niżański, kolbuszowski, leżajski, przeworski Grudzień 2017 r. 24000 zł

2000 zł przez 6 m-cy

1000 zł przez 6 m-cy

4. Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie Moja firma – moja praca strzyżowski, jasielski, brzozowski

luty 2018 r.

kwiecień 2018 r.

(2 nabory)

25000 zł 2000 zł przez 12 m-cy
5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" POSTAW NA BIZNES - wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim kolbuszowski

II połowa listopada 2017 r.

(3 nabory)

24000 zł

1700 zł przez 6 m-cy

1000 zł przez 3 m-ce

500 zł przez 3 m-ce

6. BD Center Spółka z o. o. Czas na Biznes. Dotacje na rozwój firmy dla osób powyżej 29 roku życia w powiatach: lubaczowskim, przeworskim i przemyskim ziemskim lubaczowski, przeworskim, przemyskim ziemskim II połowa listopada 2017 r. 24000 zł 2000 zł przez 12 m-cy