logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Od 6 czerwca 2016 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub projektu wzorniczego. Usługi te będą mogły być świadczone na rzecz firm z sektora MŚP przez jednostki naukowe.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie przyjmować wnioski w czterech, następujących po sobie dwumiesięcznych etapach, do 30 stycznia 2017 r.

Mikro i małe przedsiębiorstwa mają szansę na dofinansowanie w wysokości 80 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych projektu; z kolei firmy posiadające status średniego przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dofinansowanie na poziomie 70 proc.

 

Budżet konkursu wyniesie 62,5 mln złotych.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa  na stronie www.parp.gov.pl