logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Celem spotkań było zapoznanie się uczestników z podstawowymi zasadami wypełniania wniosków o płatność, sprawozdawczości i kontroli projektów.

 Konsultanci z Loklanych Punktów Informacyjnych w Przemyślu i Stalowej Wolina prezentowali także przykłady najczęściej popełnianych błędów i zwracali uwagę na "newralgiczne" miejsca we wnioskach.

Ponadto każdy uczestnik  miał możliwość odbycia indywidualnych konsultacji z ekspertami z Departamentów wdrażających RPO.