logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

W ramach projektu można uzyskać dotację na założenie nowej działalności gospodarczej w wysokości do 40 tys. zł oraz wsparcie szkoleniowo doradcze.

Formularze zgłoszeniowe będzie można składać od 29 kwietnia do 6 maja 2014 roku od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00.

Do udziału w projekcie mogą się zgłosić osoby fizyczne, spełniające jednocześnie następujące kryteria:

1. zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego,

2. planujące rozpocząć i prowadzić działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,

3. będące w wieku produkcyjnym (ukończony 18 rok życia i nieukończony 64 rok życia – w przypadku mężczyzn, a 60 – w przypadku kobiet- definicja GUS),

4. pracowały i zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, pozostające bez pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, lub będące przewidziane do zwolnienia lub zagrożone utratą pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy restrukturyzacyjne mającego siedzibę lub oddział na terenie woj. podkarpackiego).

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie http://www.korporacjavip.pl/nowa_droga