logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

 Kończysz szkołę i nie możesz znaleźć pracy? W połowie kwietnia rusza rekrutacja w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do projektu „Młody Biznes”.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy Województwa Podkarpackiego, będących osobami poniżej 30 roku życia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie (tzn. w dniu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie)
mają ukończone 18 lat i jednocześnie nie ukończyły 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin).

Dodatkowe punkty otrzymają:

  • osoby długotrwale bezrobotne(pozostające w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat);
  • osoby bezrobotne zamieszkałe na terenach wiejskich;
  • kobiety wchodzące lub powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu skorzystają ze wsparcia szkoleniowo – doradczego oraz finansowego:

  •  Szkolenie z „Zakładania własnej działalności gospodarczej”;
  •  Indywidualne doradztwo z opracowania biznes planu;
  •  Indywidualne doradztwa specjalistyczne (dla osób, które założyły firmę);
  •  Dotacja inwestycyjna do 40 000 PLN
  •  Wsparcie pomostowe przez 6 miesięcy w wysokości 1 600 PLN/ miesiąc

Dodatkowo bezpłatnie zapewniamy: materiały szkoleniowe; dla 70% BO zwrot kosztów dojazdu; wyżywienie podczas szkoleń.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.