logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Czy tracąc pracę w wieku 54 lat nie da się już nic zrobić i zostaje tylko zasiłek dla bezrobotnego?  14 kwietnia rusza nabór w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. do projektu, który może odmienić życią osobom po 50 roku życia.

„Dojrzała Przedsiębiorczość”.

Projekt skierowany jest do

  1. osób bezrobotnych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
    i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001 z późn. zm.), zarejestrowanych we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy na terenie województwa podkarpackiego, oraz
  2. osób powyżej 50 roku życia (które jednocześnie nie ukończyły 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn).

czasami wystarczy dać sieć osobie po 50 roku życia

Zdj. Czasami bezrobotnemu po 50 roku życia wystarczy przysłowiowa wędka

Dostępne formy wsparcia w ramach projektu

a) bezpłatne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla 48 Uczestników Projektu (17 kobiet
i 31 mężczyzn) (32h):

           - podstawy zakładania działalności (8h),

           - prawo pracy (6h),

           - marketing (2h),

           - księgowość (8h),

            - przygotowanie biznes planu (8h),

b) bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania biznes planu (5h),

c) bezzwrotne środki finansowe (inwestycyjne i pomostowe):

- dotacja inwestycyjna na założenie działalności gospodarczej – 40.000,00 zł dla 40 osób (14 kobiet
i 26 mężczyzn),

- wsparcie pomostowe – 1.600,00 zł przez 6 miesięcy,

d) bezpłatne doradztwo z zakresu prowadzenia firmy dla 40 uczestników projektu którzy otrzymają dotację inwestycyjną na założenie działalności gospodarczej (5h)

Termin rekrutacji: od 14 do 28 kwietnia 2014 r.

Miejsce składania dokumentacji rekrutacyjnej:

Formularz zgłoszeniowy do Projektu wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście
w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 201), w godz. od 07.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku bądź w punktach rekrutacyjnych
w Przeworsku (ul. Jagiellońska 10, 37-200 Przeworsk) i Krośnie (ul. Staszica 20, 38-400 Krosno).