logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Zarządzanie kompetencjami MSPW ramach projektu „Zarządzanie kompetencjami w MSP” realizowana jest usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP. Na usługę składają się działania analityczne, szkoleniowe oraz doradcze świadczone dla małych i średnich firm.

Celem usługi jest wsparcie 300 małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje z wykorzystaniem modeli kompetencji przedsiębiorstwa, przygotowanie Planu Rozwoju Kompetencji w przedsiębiorstwach a w rezultacie zwiększenie kompetencji pracowników.

Zarządzanie kompetencjami MSP

Szczegółowe informacje: http://kompetencjemsp.parp.gov.pl/

„Zarządzanie kompetencjami w MSP” jest projektem systemowym realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.3 Wsparcie systemowe na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw.