logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

2562Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach, Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Wsparcie udzielane będzie na projekty polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji istniejących instalacji lub urządzeń przemysłowych prowadzącej do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi z odpadów, do zmniejszenia energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych oraz do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko, zgodnie ze standardami unijnymi.

Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2014 r. do 03.02.2014 r.

Uprawnionymi do składania wniosków są małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. 

Poziom dofinansowania projektów wynosi 30 proc. wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 20 000 000 zł.

Dodatkowe informacje: link