logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

poigDofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata. Wnioski można składać do 29 listopada.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie:

  • mikro, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych w wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15 proc.

W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym) nowego, lub znacząco ulepszonego produktu.

Poziom i wysokość wsparcia wynosi od 40 proc. do 70 proc. wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym:

  • całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro,
  • wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych.

Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:

  • na część inwestycyjną projektu - 40 milionów złotych,
  • na część doradczą - 1 milion złotych,
  • na część szkoleniową - 1 milion złotych

Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 000 000,00 zł.

Wnioski w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Program Innowacyjna Gospodarka) można składać od 4 do 29 listopada 2013 r.

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa:  www.parp.gov.pl