logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Polska wschodniaUwagi do dokumentu można zgłaszać poprzez formularz elektroniczny. Zapraszamy też do udziału w konferencjach regionalnych - konferencja w Rzeszowie odbędzie się 9 października.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w szczególności przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych.

Formularz zgłaszania uwag dostępny jest na stronie:  www.polskawschodnia.gov.pl/konsultacje-popw 

Uwagi można zgłaszać do 25 października 2013 r.

W ramach konsultacji społecznych odbędzie się pięć konferencji regionalnych:

  • 1 października w Białymstoku – TITANIC Centrum Konferencyjno – Bankietowe, ul. Pogodna 16D
  • 2 października w Olsztynie – Hotel Wileński, ul. Knosały 5
  • 8 października w Lublinie – Centrum Konferencyjne Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ul. Dobrzańskiego 3
  • 9 października w Rzeszowie – Hotel Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego 44
  • 10 października w Kielcach – Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6

Po zakończeniu konferencji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone i wzięte pod uwagę w trakcie prac nad ostateczną wersją PO PW 2014-2020.

Informacja o konferencjach oraz formularz rejestracyjny dostępne są w zakładce Rejestracja

Liczba miejsc ograniczona!

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.


 

Program Polska Wschodnia 2014-2020 to dodatkowy instrument wsparcia finansowego 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, który będzie uzupełnieniem i wzmocnieniem działań prowadzonych w ramach regionalnych i krajowych programów operacyjnych

Podstawą do opracowania PO PW 2014-2020 jest zaktualizowana Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, przyjęta przez Radę Ministrów 11 lipca 2013 r.

Budżet programu to 2 mld euro.

Głównymi beneficjentami Programu będą: przedsiębiorcy, inicjatywy klastrowe, ośrodki innowacji, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP PLK S.A.