logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

poigDofinansowanie mogą otrzymać projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata.

Ogłoszenie konkursu w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym (Program Innowacyjna Gospodarka) nastąpi 15 października 2013 r., a nabór wniosków  będzie prowadzony w terminie od 4 do 29 listopada 2013 r.
 
Konkurs zostanie skierowany wyłącznie do przedsiębiorców z sektora MSP.

Przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wsparcie projektów inwestycyjnych w wysokiej fazie przygotowania realizacyjnego, czyli wykonalnych pod względem prawnym, technicznym i organizacyjnym na dzień składania wniosku o dofinansowanie.

Przewidywana alokacja na konkurs wynosi 500 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje: www.poig.parp.gov.pl