logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

W sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom pozyskania dotacji przez przedsiębiorców z Funduszy Europejskich w 2013 roku.

 Podczas spotkania zostały umówione możliwości otrzymania dofinansowania z Działania 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, otrzymania wsparcia na działalność badawczo-rozwojową (Działanie 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP) oraz Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Kapitał Ludzki.

Odpowiedzi na wszystkie pytania zadane podczas spotkania zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej w zakładce "Nabory 2013 - zapytania".

Dokumentacja konkursowa do działania 1.1.B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne RPO WP znajduje się na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2725

Natomiast dokumentacja konkursowa do działania 1.3 Regionalny system innowacji RPO WP znajduje się na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/245/Tresci/pokazPelnyWidokTresci/2726

Informacje dotyczące Perspektywy 2014-2020 oraz obecnie trwających konsultacji społecznych można znaleść pod linkiem kliknij