logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Mając na uwadze duże zainteresowanie naborem propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego w perspektywie 2014-2020, Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował o przedłużeniu terminu przyjmowania propozycji ww. przedsięwzięć do dnia 21 sierpnia 2013 r.

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są na stronie www.rpo.podkarpackie.pl/perspektywa

Zachęcamy do dokonywania zgłoszeń propozycji przedsięwzięć!