logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

umowa partnerstwaUmowa Partnerstwa to dokument określający strategię wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Uwagi do projektu można zgłaszać poprzez formularz online oraz podczas organizowanych spotkań i konferencji. Wkrótce podamy terminy takich spotkań w województwie podkarpackim.

 Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020, określonych w projekcie Umowy Partnerstwa.

Konsultacje społeczne dokumentu potrwają do 30 sierpnia 2013 r.

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Konsultacje on-line

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące projektu Umowy Partnerstwa prosimy przesyłać do 30 sierpnia 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag on-line.

Konferencje poświęcone konsultacjom

Pierwsza konferencja poświęcona konsultacjom projektu Umowy Partnerstwa odbędzie się 23 lipca 2013 r. w Warszawie. Aby wziąć udział w tym spotkaniu należy wypełnić formularz rejestracji na konferencję.

Podobne spotkania bedą organizowane w województwie podkarpackim. Terminy już wkrótce.

 


 

 Umowa Partnerstwa przedstawia m.in.:

  • analizę potrzeb rozwojowych kraju, zróżnicowanie terytorialne i kluczowe bariery w kontekście strategii Europa 2020,
  • cele i priorytety działań w ujęciu tematycznym i terytorialnym wraz z podstawowymi wskaźnikami,
  • zakres finansowania działań z Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybołówstwa,
  • układ programów na lata 2014-2020,
  • zarys systemu finansowania oraz wdrażania.

Harmonogram prac nad przygotowaniem dokumentów programowych na lata 2014-2020 zakłada opracowanie ostatecznej wersji Umowy Partnerstwa i przedłożenie projektu dokumentu Radzie Ministrów w listopadzie 2013 roku. Po przyjęciu Umowy Partnerstwa przez Radę Ministrów, dokumenty zostaną przekazane do notyfikacji Komisji Europejskiej.