logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

W związku z trwającymi pracami związanymi z programowaniem perspektywy finansowej 2014-2020, Zarząd Województwa Podkarpackiego zaprasza do zgłaszania propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego.

Propozycje można przesyłać w terminie od 17 lipca 2013 r. do 17 sierpnia 2013 r. wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym według załączonego wzoru, zawierającego również instrukcję jego wypełniania (załącznik nr 1).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w tytule: „Nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych 2014-2020”)

oraz w wersji papierowej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Rozwoju Regionalnego
Al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
z dopiskiem: „Nabór propozycji przedsięwzięć priorytetowych 2014-2020"


 

Identyfikacja strategicznych dla regionu przedsięwzięć jest konieczna dla jak najlepszego zaprogramowania nowej perspektywy finansowej UE. Propozycje przedsięwzięć powinny realizować cele rozwojowe regionu, wskazane w aktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 oraz wynikać z kierunków rozwoju określonych na poziomie krajowym.

Zebrane w wyniku prowadzonego naboru propozycje pozwolą w sposób otwarty i przejrzysty na opracowanie listy przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach kontraktu terytorialnego. Kontrakt terytorialny stanowi instrument uzgadniania między stroną rządową i samorządową przedsięwzięć służących realizacji celów polityki regionalnej.


 

Nabór adresowany jest w szczególności do:

 • jednostek administracji samorządowej oraz jednostek im podległych,
 • jednostek administracji rządowej oraz jednostek im podległych,
 • podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań w obszarze infrastruktury drogowej i kolejowej na terenie województwa podkarpackiego,
 • klastrów,
 • szkół wyższych,
 • jednostek badawczo-rozwojowych,
 • jednostek naukowych,
 • grup przedsiębiorców,
 • organizacji pozarządowych.


 

Propozycje przedsięwzięć powinny spełniać następujące kryteria o charakterze strategicznym:

 • co najmniej regionalna skala oddziaływania przedsięwzięcia,
 • wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność województwa poprzez wspieranie występujących potencjałów lub niwelowanie barier rozwojowych,
 • wpływ na sytuację społeczno – gospodarczą (np. korzystny wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej regionu, poprawę dostępności komunikacyjnej),
 • zgodność z dokumentami strategicznymi/programowymi,
 • minimalna wartość przedsięwzięcia infrastrukturalnego 50 mln PLN, natomiast dla pozostałych 10 mln PLN (dopuszcza się możliwość składania propozycji przedsięwzięć o wartości poniżej 50 mln PLN/10 mln PLN, które w istotny sposób przyczynią się do osiągnięcia celów zawartych w krajowych lub regionalnych dokumentach o charakterze strategicznym).


 

Wśród zgłaszanych w ramach naboru propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju województwa podkarpackiego powinny znaleźć się m.in.:

 • przedsięwzięcia infrastrukturalne z zakresu transportu, środowiska, energetyki,
 • przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe (finansowanie badań i wyposażenie laboratoriów), w tym realizowane przez inicjatywy klastrowe oraz przedsiębiorstwa,
 • przedsięwzięcia z zakresu rynku pracy, edukacji, włączenia społecznego i przeciwdziałania ubóstwu,
 • przedsięwzięcia zintegrowane, odpowiadające w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy danego obszaru.

 

Zgłaszane propozycje przedsięwzięć powinny prowadzić do rozwiązywania najistotniejszych problemów regionu oraz charakteryzować się jak największym zasięgiem oddziaływania. Ważne jest, aby zidentyfikowane przedsięwzięcia w pełni wpisywały się w cele aktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego (wśród zgłoszeń mogą być także przedsięwzięcia mające odniesienie w strategii).

Dokumenty strategiczne (wojewódzkie, krajowe, unijne) dostępne są pod adresem: http://monitoruj.podkarpackie.pl/dokumenty-strategiczne.html

Szczegółowe informacje: http://www.rpo.podkarpackie.pl