logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Sieć Szerokopasmowa Polski WschodniejOd 3 czerwca do 15 lipca 2013 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Pośrednicząca Programu Rozwój Polski Wschodniej, będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, Programu Rozwój Polski Wschodniej.

Kto może składać wnioski:
Przedsiębiorcy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowani w Rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonym przez UKE.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów polegających na budowie sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym, w celu umożliwienia bezpośredniego dostarczenia użytkownikowi końcowemu usługi przyłączenia do sieci szerokopasmowej i zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu, na obszarach, na których nie ma odpowiedniego szerokopasmowego dostępu do Internetu lub szerokopasmowego dostępu do Internetu nowej generacji.

Wsparcie na budowę sieci szerokopasmowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną pomiędzy najbliższym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem końcowym może być udzielone, jeżeli w miejscowości, w której ma być zbudowana ta infrastruktura, nie istnieje i nie jest planowana budowa najbardziej efektywnego punktu dystrybucji Internetu.

Projekty objęte wsparciem mogą być realizowane przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące i nie mogą zakończyć się później niż 31.10.2015 r.

Lokalizacja - miejsce realizacji projektu: Obszar województw: Lubelskiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego.

Minimalna wartość wsparcia dla projektu: co najmniej 100 tys. zł
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 55 012 754,86 euro

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Szczegóły dotyczące ogłoszonego naboru znajdą Państwo na stronie: http://porpw.parp.gov.pl/index/index/2313