logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Trwający od połowy marca nabór został przedłużony do 28 czerwca 2013 r. Nabór dotyczy programu Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych.

Wsparcie uzyskają m.in. projekty z zakresu poprawy opieki perinatalnej, a także profilaktyki chorób nowotworowych. Dofinansowanie obejmie też projekty skierowane do osób przewlekle chorych i niesamodzielnych, a także do osób starszych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in.:

  • podmioty lecznicze, świadczące usługi ze środków publicznych;
  • akademie medyczne;
  • instytucje badawcze;
  • domy pomocy społecznej;
  • organizacje pozarządowe.

Do dyspozycji jest kwota blisko 47 mln euro.

Ogłoszenie o naborze oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.zdrowie.gov.pl