logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

JSTW poniedziałek o godz. 10:00 rozpoczęło się spotkanie z przedstawicielami podkarpackich samorządów. Szkolenie dotyczy m. in. zagadnień związanych Partnerstwem Publiczno-Prywatnym oraz realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze środków UE.

Szkolenie warsztatowe dla JST

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją Pani Marty Matczyńskiej - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego na temat Funduszy Europejskich w latach 2014-2020.

Szkolenie warsztatowe dla JST

O projekcie "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej dla Województwa Podkarpackiego", który jest realizowany w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego opowiadał Pan Konrad Łoboda - Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Szkolenie warsztatowe dla JST

Szkolenie połączone jest z prezentacją najlepszych praktyk w rozliczaniu projektów unijnych oraz realizowanych w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Szkolenie warsztatowe dla JST

Popołudniu, uczestnicy spotkania udali się na wizytę studyjną do Arboretum w Bolestraszycach, gdzie mogli zapoznać się ze zrealizowanym projektem, finansowanym przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego.

Szkolenie warsztatowe dla JST

Drugi dzień wypełniły spotkania z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Przemyślu, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat zrealizowanych przedsięwzieć z udziałem środków europejskich.

Szkolenie warsztatowe dla JST

Na odnowionym Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu dyskutowano o tym, jak prawidłowo realizować tak duże projekty oraz jakie możliwości daje partnerstwo publiczno-prywatne w funduszach europejskich.