logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Spotkanie dla przedsiębiorcówPodczas spotkania informacyjnego obecni i przyszli przedsiębiorcy poznali możliwości dofinansowania swoich pomysłów.

Największym zainteresowaniem cieszyły się informacje na temat zasad przyznawania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Spotkanie dla przedsiebiorców

Doświadczeni przedsiębiorcy szukali źródeł finansowania planowanych inwestycji. Dzięki dotacjom, które będą przyznawane jeszcze w tym roku, niektórzy z nich będą mogli rozwinąć swoje przedsiebiorstwa.

Spotkanie dla przedsiębiorców

Podczas spotkania omówiono mozliwości dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz innych programów pomocowych