logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

O dotacje do 40 000 zł mogą się ubiegać organizacje z małych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji. Działania realizowane w ramach projeku powinny służyć wyrównywaniu szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) z małych miejscowości.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca 2013 roku o godzinie 24.00.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. 

Konkurs prowadzi Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu "Równać Szanse 2013" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: www.rownacszanse.pl