logo fe

head 01

 head 03

 

Jak skorzystać z Funduszy?

01 Icony  01 dalej  02 Icony  01 dalej  03 Icony  01 dalej  04 Icony

 

 

Masz powyżej 30 lat i pragniesz otworzyć własny biznes? Sprawdź, czy spełniasz kryteria. Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dziewiętnaście instytucji w poszczególnych miastach Podkarpacia realizuje projekty w ramach których można otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Operatorzy dotacji, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

Regulanie aktualizujemy dla WAS NEWSLETTER poświęcony tej tematyce. Znajdziecie tu ogólne informacje, dane kontaktowe, strony internetowe operatorów dotacji

Załączniki:
Pobierz plik (NEWSLETTER 7.3 2020.09.17.pdf)NEWSLETTER 7.3 2020.09.17.pdf[ ]717 kB